(جهت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید)

آموزش MySQL-دستور Update

ویرایش اطلاعات یک جدول

دستور UPDATE برای ویرایش اطلاعات یک جدول استفاده می شود.

نحوه استفاده:

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,…
WHERE some_column=some_value

 

نکته: اگر در دستور UPDATE، قسمت WHERE را در نظر نگیرید، کلیه ستونهایی که مشخص کرده اید، ویرایش می شوند، در حقیقت قسمت WHERE مشخص می کند که چه ردیف هایی باید ویرایش شوند.

همانطور که قبلاً گفته شد در PHP برای اجرای کوئری ها، باید از تابع ()mysql_query استفاده کرد، این تابع توسط Connectionی که برقرار شده برای ارسال کوئری به MySQL استفاده می شود.

در فصل های قبلی این آموزش یک جدول با نام Persons ایجاد کردیم:

 

Age
LastName
FirstName
۲۱
Daryabiyan
Mohammad
۲۱
Barzegar
Amin

 

مثال: در مثال زیر ستون Age ردیف هایی که نام و نام خانوادگی آنها به ترتیب Amin و Barzegar است را ویرایش کرده ایم:

<?php
$con = mysql_connect(“localhost”,”peter”,”abc123″);
if (!$con)
{
die(‘Could not connect: ‘ . mysql_error());
}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

mysql_query(“UPDATE Persons SET Age = ’21’
WHERE FirstName = ‘Amin’ AND LastName = ‘Barzegar'”);

mysql_close($con);
?>

بعد از ویرایش، جدول Persons به صورت زیر خواهد شد:

Age
LastName
FirstName
۲۱
Daryabiyan
Mohammad
۲۱
Barzegar
Amin

 

 

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =